Türk Büro-Sen, SGK İzmir İl Müdürlüğü önünde açıklama yaptı

(İZMİR)- Türk Büro-Sen üyeleri İzmir’de Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının sorun ve talepleri ile ilgili SGK İzmir İl Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. Türk Büro Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkan Yardımcısı Ali Salman kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında toplu taşıma olan yerlerde personel servislerinin kaldırılmasına tepki gösterdi.

Türk Büro-Sen üyeleri, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla, SGK İzmir İl Müdürlüğü önünde Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının sorun ve taleplerini dile getirmek için açıklama yaptı. Türk Büro Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkan Yardımcısı Ali Salman yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Servis hizmetlerine yönelik alınmış toplu sözleşme kararlarının da böyle bir çalışmaya konu edilmesi, sendikacılık ve toplu sözleşme ilkelerine aykırı bir durum olarak toplu sözleşmenin özerkliğini yok etmek anlamı taşıyacaktır. Toplu sözleşme ile alınan kararların idari keyfiyete konu edilmesi, sendikal teşkilatlanma hürriyetine ve toplu sözleşme hakkına darbe vurmak anlamına gelmektedir. Böyle bir karar diğer toplu sözleşme hükümlerinin de iptal edilebilmesinin önünü açacaktır. Özellikle Kamuya yeni personel alımının emekli olan kamu görevlisi sayısıyla sınırlandırılması mutlak surette gözden geçirilmesi gereken bir karardır. Hepimizin bildiği gibi Sosyal Güvenlik Kurumu’nda büyük oranda personel açığı olduğu bilinen bir gerçektir. Özellikle büyük şehirlerde kamu hizmetleri az sayıdaki personelin üstün gayretleriyle yürütülmektedir. Böyle bir karar, önümüzdeki yıllarda artacak nüfusa ve hizmet ihtiyacına paralel olarak kamu çalışanı açığının daha da büyümesine ve kamu hizmetlerinin aksamasına yol açacaktır. Ayrıca emekli maaşlarının düşüklüğü nedeniyle kamu görevlilerimiz emekli olmak istememekte tüm çalışanlar 65 yaşına kadar görevlerinde kalmayı tercih etmektedir.”

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÇALIŞANLARININ TALEPLERİ SIRALANDI

Salman, Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının taleplerini de şöyle sıraladı:

“666 sayılı KHK ile kaldırılan ikramiyelerin yeniden müktesep hak olarak düzenlenmesi. Sosyal Güvenlik Hizmetleri Sınıfı oluşturulması ve buna bağlı Sosyal Güvenlik Tazminatı ödenmesi. 666 sayılı KHK ile kaldırılan fazla mesai ücretlerinin tekrar ödenmesi. Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanları, yaptıkları iş bakımından uzmanlık gerektiren bir görev ifa etmesi sebebiyle, bazı kamu kurumlarında olduğu gibi Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarına da Sendikamızın vermiş olduğu kanun teklifi değerlendirilerek, uzmanlık hakkı verilmesi. Yönetim Kurulu yetkisinde bulunan Ek Ödeme Oranlarının yüzde 50 oranında arttırılması ve yılda 4 kez brüt asgari ücret seviyesinde olmak üzere ikramiye verilmesi. Birinci Dereceye gelen tüm personelin 3600 Ek Göstergeden faydalandırılması ayrıca ilave ek ödemenin emekli maaşlarına yansıtılması. Hukuk Birimlerinde görev yapan İdari Personele Vekalet Ücreti ödenmesi. Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılmasına yönelik çalışma yapılması ile bu durumdaki personelin GİH Sınıfına ivedilikle geçirilmesi. Denetimlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için sosyal güvenlik denetmenlerinin grup başkanlığı şeklinde yapılandırılması ve Denetim Tazminatlarının arttırılması. 5510 Sayılı Kanun sonrası ilk defa devlet memurluğuna atananların emeklilik haklarının düzeltilmesi. Merkez Teşkilatında görev yapan Şube Müdürlerinin Sosyal Güvenlik Uzman Kadrolarına geçişlerinin sağlanması, Müdür unvanlı tüm kadrolara Makam/Görev Tazminatı tahsis edilmesi. Kurum Alacağının Tahsili ile Görevli İcra Memurları başta olmak üzere 5. Derece kadroların tenkis edilerek 3. Derece kadroların ihdas edilmesi ve özlük haklarının düzenlenmesi. Kurumun orta kademe yönetiminde bulunan Şeflerin Özel Hizmet Tazminat oranlarının arttırılması. Sözleşmeli Personelin tahsil durumlarına göre uygun kadrolara geçirilmesi.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir